ALFANUM

  ALFANUM

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Sistem za automatsku transkripciju diktiranih medicinskih nalaza
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Novi Sad
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Alfanum razvija projekat za primenu tehnologije prepoznavanja govora, odnosno automatskog pretvaranja govora u tekst, u svrhu diktiranja medicinskih nalaza i drugih medicinskih izveštaja na srpskom i srodnim južnoslovenskim jezicima, kroz sistem jednostavan za integraciju u postojeće informacione sisteme zdravstvenih ustanova. Kroz projekat će se povećati efikasnost rada lekara koji diktiraju medicinske nalaze i izveštaje, pri čemu je trenutna praksa da taj diktat ili zapisuje druga osoba, ili se on diktira u uređaj poput diktafona, pa se transkribuje naknadno. Ovaj pristup ima više nedostataka, uključujući angažovanje dve osobe, kašnjenje u izradi pisanog nalaza, kao i povećanu mogućnost greške jer osoba koja transkribuje nalaz često nema podjednako medicinsko znanje. 

  Projektni tim je razvio softverski modul za izuzetno tačno prepoznavanje govora na medicinskom vokabularu, koji podržava i latinske izraze, kao i elemente poput skraćenica i mernih jedinica, tipično izazovne za prepoznavanje. Cilj projekta je da se razvijeni modul primeni u okvire postojećih klijentskih aplikacija koje se oslanjaju na zajednički server ili serverski centar unutar institucije. Na ovaj način lekari ne moraju raditi na hardverski zahtevnim računarima, jer se prepoznavanje govora (koje je izuzetno složen proces) može vršiti na serveru, što znatno pojeftinjuje realizaciju i olakšava široku primenu sistema, a takođe se izbegava rizik od ugrožavanja privatnosti pacijenta, koji bi postojao ako bi se koristila usluga prepoznavanja koju nudi neka treća strana.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech