Siva knjiga inovacija

Preuzmite: Siva knjiga inovacija

Siva knjiga inovacija je specijalizovana publikacija pripremljena po uzoru na NALED-ovu Sivu knjigu, koja donosi preporuke za uklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji.

Prvo izdanje Sive knjige inovacija donosi 60 preporuka za unapređenje uslova za poslovanje inovativnih i visokotehnoloških privrednih subjekata, od čega 10 stimulativnih preporuka na liniji poreskih olakšica i subvencija, koje ministarstva treba da uzmu u razmatranje u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Preporuke su podeljene u sedam oblasti, i to:

1. Inovativni subjekti i organizacije podrške
2. Saradnja nauke i privrede i intelektualna svojina
3. Finansije i digitalna imovina
4. Porezi i carine
5. Infrastruktura i mobilnost
6. Radno zakonodavstvo i upotreba podataka
7. Poreske olakšice i subvencije

Najveći broj preporuka u prvom izdanju Sive knjige inovacija odnosi se na materiju Zakona o porezu na dohodak građana, kao i Zakona o inovacionoj delatnosti, Zakona o privrednim društvima i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Kad je reč o ministarstvima, najveći broj preporuka se odnosi na pitanja u nadležnosti Ministarstva finansija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a zatim Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva privrede. 

U prvom izdanju izdvaja se 10 ključnih preporuka čije rešavanje treba biti prioritetno.

Siva knjiga inovacija.jpg

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech