CORE Niš

  CORE Niš

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Glineni blok za zgrade skoro nulte potrošnje - nZEBrick
  • Oblast poslovanja
   Konsalting / Poslovne usluge
  • Sedište
   Niš
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Evropska regulativa nametnula je izuzetno zahtevne ciljeve uvodeći obavezu da sve nove zgrade u EU od 2021. godine moraju biti izgrađene u standardu skoro nulte potrošnje energije (nZEB). Pred naučno-stručnom javnošću su veliki izazovi kako pronaći tehnička rešenja koja bi omogućila da se u novoizgrađenim zgradama maksimalno smanje gubici energije kroz zidove, a da se istovremeno energija sačuva (akumulira) i troši kada je potrebno. Tim CORE kao odgovor nudi inovativno tehničko rešenje oličeno u heterogenom asimetričnom glinenom bloku za zgrade skoro nulte potrošnje energije – nZEBrick. Novoprojektovani blok imaće jasno izraženu masivnu unutrašnju stranu koja je namenjena skladištenju energije i spoljasnju stranu sa primarnim zadatkom visokog otpora prolazu toplote (termička birijera) a integralno predstavlja deo građevinske konstrukcije sa visokom nosivošću. Proizvod je nov, ima inventivni nivo i industrijski je primenljiv što ga čini podobnim za dobijanje prava na osnovu malog patenta, pri čemu su najznačajnije dodatne vrednost za korisnike: skraćeno vreme izgradnje za 2-8%, niži troškovi izgradnje za 4-5% zbog manjeg broja radnih sati (iako će cena bloka biti 500,00 – 600,00dinara/kom, ukupni troškovi će biti niži jer se eliminiše faza postavljanja izolacije), veća neto korisna površina za 4,4% zbog smanjenje debljine fasadnih zidova za iste gabarite, manji eksploatacioni troškovi za električnu energiju za 21,7% zbog skladištenja energije i promene odnosa potrošnje u višoj i nižoj tarifi.
  Prema planu razvoja i procenama potražnje, predviđeno je da se do dostizanja visokih serija od preko 50.000 kom/mes, ispuna od izolacionog materijala dodaje manuelno. U tom smislu izvesno je u prve tri godine zapošljavanje žena, mladih, romske populacije i osoba sa invaliditetom.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech