SMART CITY TECHNOLOGIES

  SMART CITY TECHNOLOGIES

  Opšte informacije

  • Naziv projekta
   Cloud City
  • Oblast poslovanja
   Informacione tehnologije
  • Sedište
   Beograd-Palilula
  Vrati se na glasanje

  Projektna ideja

  Cloud City je jedinstvena IoT platforma koja se sastoji od mobilnog hardvera koji se lako instalira na bilo koju vrstu vozila, i softvera koji omogućava detekciju komunalnih problema, automatizaciju komunalne delatnosti i praćenje ključnih parametara kvaliteta života u gradovima. Mobilni hardver za prikupljanje podataka, prvi ove vrste na tržištu, sadrži kameru i senzore i omogućava prikupljanje podataka sa mesta koja nisu pokrivena tradicionalnim sistemima, kao i unapređenje kvaliteta podataka merenjem sa više uređaja. Specijalno razvijeni modeli veštačke inteligencije omogućavaju detekciju komunalnih problema, identifikovanje organizacija nadležnih za njihovo rešavanje i automatsko kreiranje i izdavanje radnih naloga. Cloud City korisinčka platforma omogućava praćenje efikasnosti rada službi na otklanjanju problema, prikazuje i analizira podatke o ključnim parametrima kvaliteta života i predlaže akcije za njihovo otklanjanje i prevenciju. Na ovaj način, Cloud City sistem tretira sve identifikovane probleme, uz moguće zadržavanje svih funkcija postojećih sistema koji pojedinačno funkcionišu. Sve to omogućeno je na jednostavniji i pristupačniji način - integrisano i automatizovano, što ujedno znači i demokratizaciju koncepta pametnih gradova, odnosno omogućavanje manje razvijenim mestima da uživaju benefite ovog koncepta. Cloud City predstavlja pionirski poduhvat koncepta - Smart City 2.0, koji ima za cilj unapređenje koncepta pametnih gradova na sledeći nivo, čineći ga integrisanijim, pametnijim, sveobuhvatnijim i pristupačnijim.

  Da li se slažete sa politikom privatnosti?

  Slažem se Politika privatnosti StarTech