Održan sastanak sa delegacijom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija na čelu sa ministarkom dr Jelenom Begović

StarTech projektni tim se 2. jula sastao sa ministarkom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija  dr Jelenom Begović, državnim sekretarom Vukašinom Grozdićem i pomoćnikom ministra Vladimirom Radovanovićem u Vladi Republike Srbije. Na sastanku su razmatrane mogućnosti za unapređenje saradnje između naučnog sektora i privrede kroz kreiranje inovativnih mehanizama podrške.

Pored toga, razgovaralo se o različitim pristupima za unapređenje postojećih sistema podrške u inovacionom ekosistemu Republike Srbije. Cilj ovih razgovora je bio da se identifikuju konkretne mere koje bi mogle doprineti kontinuiranom razvoju i povećanju konkurentnosti našeg inovacionog sektora.

Poseban naglasak je stavljen na izradu smernica koje bi omogućile integraciju doktorata u privredu, čime bi se stvorili uslovi za primenu naučnih istraživanja u poslovnom okruženju. NALED je ranije sproveo niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima privrede i akademske zajednice sa ciljem sagledavanja mogućnosti za uključivanje akademske zajednice u rad privrede, sa posebnim akcentom na angažovanje studenata doktorskih akademskih studija na radu na istraživanjima u privredi.

NALED je i kroz preporuke date u Sivoj knjizi inovacija istakao važnost jačanja kapaciteta uprave za pružanje podrške inovativnim subjektima i stvaranje uslova za saradnju nauke i privrede kroz stipendirane doktorate, sa ciljem obezbeđivanja kontinuiranog razvoja, konkurentnosti i kreiranja inovativnih mehanizama podrške.

Nitra-sastanak (1).jpg
Media-_2_.jpg

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech