Mesec inovacija

#31 Kako ubrzati realizaciju ideje, projektra i dr

Broj glasova: 0

20.12.2021

Za nas inovatore postoji problem KOREKTNE REALIZACIJE SVOJE INOVACIJE. Sam - inovator mora da to radi i sukobi se sa brojnim problemima. Predlazem da to resi ustanova koju treba formirati kao BERZA TEHNICKIH I TEHNOLOSKIH RESENJA....

Pročitaj više

#30 Obezbeđivanje finansijske podrške

Broj glasova: 0

08.12.2021

Nepostoji nači da se finasiraju inovativne ideje, način realizacije i praktične primene i pored imanja ideje.

...

Pročitaj više

#29 Precizirati postupak pribavljanja uverenja za transfer sredstava u inostranstvo

Broj glasova: 0

03.12.2021

Kada nerezidenti ostvare prihod na teritoriji Republike Srbije, kako bi izvršili transfer sredstava u inostranstvo, potrebno je da pribave potvrdu od Poreske uprave da nemaju neizmirene poreske obaveze u Republici Srbiji po osnovu tog konkretnog pravnog posla na osnovu koga su ostvarili prihod (član 29. stav 1. Zakona o deviznom poslovan...

Pročitaj više

#28 Uvesti objedinjenu naplatu obaveza za preduzetnike paušalce

Broj glasova: 1

03.12.2021

Usvajanjem nove Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u 2019. godini uvedena je objektivna formula za obračun poreskih obaveza paušalnih obveznika i omogućena automatizacija izdavanja rešenja čime je značajno povećana transpare...

Pročitaj više

#27 Utvrditi klaster kao vrstu poslovnog udruženja i propisati da i drugi subjekti mogu biti članovi poslovnog udruženja

Broj glasova: 0

03.12.2021

Zakon o privrednim društvima (član 578.) propisuje da je poslovno udruženje - pravno lice koje osnivaju dva ili više privrednih društava ili preduzetnika, radi postizanja zajedničkih interesa. Time Zakon o privrednim društvima, suprotno prirodi klastera, koji je poslovno udruženje, ograničava članove poslovnog u...

Pročitaj više

#26 Proširiti oblasti na koje se primenjuje model Regulatornog sendboksa

Broj glasova: 0

03.12.2021

Razvoj i testiranje inovativnih rešenja traže fleksibilnost regulatornih rešenja. Jedan od načina da se to postigne je tzv. regulatorni sendboks (eng. regulatory sandbox) - regulatorno sigurno testno okruženje.

U Evropskoj uniji, kao i svetu uopšte, ovi mehanizmi su najčešće primenjeni u finansij...

Pročitaj više

#25 Urediti oblast grupnog finansiranja

Broj glasova: 1

03.12.2021

Grupno finansiranje je važan izvor finansiranja za startapove, te je stoga potrebno zakonski urediti ovu oblast, kao i sve oblike grupnog finansiranja (investment-based, lending-based, donation-based i rewards-based).

...

Pročitaj više

#24 Podrška poslovnim anđelima

Broj glasova: 0

03.12.2021

Smatram da je potrebno više motivisati poslovne anđele da ulažu u projekte/poslovne ideje preduzetnika koji se nalaze u početnoj fazi razvoja.

...

Pročitaj više

#23 Povećati raspoložive fondove za finansiranje koje obezbeđuje država, kao i alternativne izvore finansiranja

Broj glasova: 0

03.12.2021

Iako su inovatorima na raspolaganju različite vrste finansiranja, manjka opcija za finansiranje preduzeća koje se nalaze u ranoj fazi razvoja inovacije.

Dodatno, kako bi se podstakao veći obim osnivanja startapova, važno je mobilisati i privatni kapital fizičkih i pravnih lica, kao i institucionalnih investitora, kao alternativne iz...

Pročitaj više

#22 Organizovati centre za transfer tehnologije, inovacione centre i druge organizacione jedinice pri fakultetima u formi privrednih društava

Broj glasova: 0

02.12.2021

Dodatni ekspertski angažman profesora administrativno je komplikovan, i podrazumeva dobijanje dozvola od institucije na kojoj je
zaposlen. Zbog toga, profesori koji sarađuju sa privredom neretko otvaraju sopstvene biznise povezane sa naučnom oblašću kojom se bave, čime fakulteti sa jedne strane gube reference, ali i prihode od t...

Pročitaj više

#21 Izraditi repozitorijum naučno-istraživačke infrastrukture

Broj glasova: 0

02.12.2021

Saradnja nauke i privrede je dugogodišnja tema, koja zahteva konstatan rad i razvoj. Naučni rad, odnosno istraživanja bi trebalo komercijalizovati, kako bi se ostvario povoljan efekat na dalji razvoj istraživanja, te na privredu, ekonomiju i društvo. Saradnja treba da rezultira stvaranjem novih ili pobolјšanih komercijal...

Pročitaj više

#20 Uvesti kurseve tehnopreduzetništva na tehničkim fakultetima i druge podsticajne mere

Broj glasova: 0

02.12.2021

Primetan je nedostatak znanja studenata o preduzetništvu i poslovanju generalno, a posebno o upravljanju i vođenju poslovanja, što uključuje administrativne i finansijske aspekte.

Takođe, sve veći broj studenata tokom trajanja studija započinje svoje radno angažovanje, a neretko se dešava da napuste studije či...

Pročitaj više

#19 Definisanje pravnog okvira za postupak realizacije industrijskih doktorata

Broj glasova: 0

02.12.2021

Svetski izveštaji i liste o digitalnoj ekonomiji ukazuju na nedovoljnu saradnju nauke i privrede. Jedan od najpoznatijih svetskih indeksa, Globalni indeks inovativnosti ocenjuje da istraživačka saradnja univerziteta i industrije Srbije ima skor od 39,6, od ukupnih 100. Kako bi se intenzivirala saradnju ova dva sektora predlažem uv...

Pročitaj više

#18 Razviti sistem vrednovanja saradnje istraživača i akademske zajednice sa privredom

Broj glasova: 0

02.12.2021

Naučno-industrijska saradnja u Srbiji je sporadična i zasniva se na ličnim kontaktima i inicijativama, i iako je razvijena infrastruktura za ovaj tip saradnje, nedostaje veća mobilnost naučno-istraživačkih radnika ka privredi. Takođe, fokus naučnih i akademskih radova nije na njihovoj praktičnoj primenljivosti. Tome u prilog govore pod...

Pročitaj više

#17 Nedostatak saradnje naučno-istraživačkih organizacija i privatnog sektora

Broj glasova: 0

02.12.2021

Saradnja nauke i privrede pri razvoju inovacija nije na visokom nivou. Podatak NALED-a pokazuje da je samo 3% preduzeća razvilo inovaciju u saradnji sa akademskom i naučnom zajednicom.

...

Pročitaj više

#16 Razviti modele za interne pravilnike o pitanjima vezanim za identifikaciju, pravnu zaštitu i komercijalizaciju intelektualne svojine

Broj glasova: 0

02.12.2021

Smatram da trenutno ne postoji jasan okvir za postupanje sa rezultatima naučnoistraživačkog rada i da ne postoji dovoljna edukacija o važnosti zaštite intelektualne svojine.

...

Pročitaj više

#15 Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj od strane privatnog i javnog sektora

Broj glasova: 0

02.12.2021

Ulaganje u istraživanje i razvoj u privatnom i javnom sektoru je niže od proseka zemalja u Evropskoj uniji. Takođe, tek svaki 10 zaposleni je inicijator inovacija, te treba motivisati zaposlene u ovom procesu.

...

Pročitaj više

#14 Naplata u svetu

Broj glasova: 0

29.11.2021

Nemogućnost jednostavnog integrisanja sistema naplate....

Pročitaj više

#13 Finansiranje inovacija od strane javnog sektora

Broj glasova: 1

29.11.2021

Poštovani, Javna preduzeća imaju administrativne procedure koje ograničavaju finansiranje inovacija, jer podležu zakonu o javnim nabavkama i drugim zakonskiim procedurama. Na ovaj način se onemogućava efikasna podrška inovacijama, jer one često podrazumeavaju aktivnosti koje su neopiljive i neizvesne. ...

Pročitaj više

#12 Preveliki akcenat na IT industriji

Broj glasova: 0

26.11.2021

Iskustvo pokazuje da najveći broj start-upova koji dobijaju podršku dolazi iz IT industrije, koja je sad u ekspanziji, ali smatram da nije jedina industrija koja treba da se razvija u Srbiji i neograničeno se favorizuje. Dok je za pokretanje IT kompanije potrebno izdvojiti količinu novca dovoljnu za kupovinu kvalitetnog računara (1000-2000 eur...

Pročitaj više

#11 Jačanje veze Univerzitet - studenti - startap kompanije

Broj glasova: 1

24.11.2021

Problem 1: Studenti Univerziteta predstavljaju veliki rezervoar kreativnih ideja i solidnog znanja koji je u velikoj meri neiskorišćen tokom studiranja. Značajan problem u realizovanju ovog potencijala predstavlja nepostojanje konkretne i institucionalne podrške za razvoj studentskih preduzetničkih projekata od ideje do realizac...

Pročitaj više

#10 Sniženje knjigovodstvenih troškova - poboljšanje naplate obaveza

Broj glasova: 1

23.11.2021

Većina startapa na početku svog delovanja ima jako jednostavan mesečni obim svojih obaveza prema državi i mali obim svojih nabavki. Isto tako struktura njihovih usluga prema klijentima je najčešće veoma jednostavna i retko se dešava. To se pogotovo odnosi na IT startape (većina) koji u principu nemaju nikakve materijalne tro...

Pročitaj više

#9 Dodela sredstava razvojnim firmama koje su imale blokadu

Broj glasova: 0

17.11.2021

Postoje firme koje od samog razvoja ne mogu da prate izmirenje svih prispelih obaveza i zbog toga ulaze u blokade firme. Ovo ne znači da takva firma ne zaslužuje da dobije subvencije. U konkursnoj dokumentaciji piše da se ne sme prijaviti za isti projekat na više subvencionisanih programa, a izlazi se u susret da neke firme prome...

Pročitaj više

#8 Agilni pristup u IT poslovanju

Broj glasova: 0

16.11.2021

Upoznavanje i primena Agilnog u IT domenu

...

Pročitaj više

#7 Finansiranje startapa

Broj glasova: 4

15.11.2021

1. Startapi imaju problem da dođu do finansijskih sredstava. --> Kada bi startapi imali tržište, a nakon što je visokotehnološki/inovativni proizvod ili usluga spreman, onda ne bi ni postojao problem finansija.

2. Startapi imaju vrhunske proizvode i usluge za koje nemaju tržište u Srbiji. Isključeni su ...

Pročitaj više

#6 Odgovorno upravljanje istraživanjem i inovacijama

Broj glasova: 2

15.11.2021

- Odvojena nauka od ekonomije

- Potpuno neiskorišćeno znanje nauke i neprimerena podrška inovacijama

- Zastareli pristup inovacijama

...

Pročitaj više

#5 Porezi i doprinosi za startapove koji se bave inovacijama

Broj glasova: 1

14.11.2021

Kada otvorite doo, mesečni trošak za poreze i doprinose i knjigovođu izađe oko 300 evra. Startap koji izlazi na tržište sa inovativni biznis modelom u proseku prvih dvanaest meseci nema prihode, to je 3600 evra trošak. Mladi i pametni ljudi koji se bave biznis dizajnom i stvaraju inovacije u najvećem broju slučajeva ne...

Pročitaj više

#4 Startapima omogućiti bolji pristup tržištu

Broj glasova: 3

12.11.2021

Startapi ne mogu da ponude svoje inovativne proizvode i/ili usluge domaćim državnim preduzećima i ustanovama zbog sadašnjih procedura nabavke.

...

Pročitaj više

#3 Omogućiti podnošenje poreske prijave PPDG-3 R u delu ostvarenog kapitalnog dobitka ili gubitka po osnovu prenosa digitalne imovine

Broj glasova: 4

01.11.2021

Transfer digitalne imovine se u Srbiji oporezuje porezom na kapitalni dobitak, shodno članu 72. stav 1. tačka 6. Zakona o porezu na dohodak građana. Međutim, trenutno ne postoji mogućnost podnošenja poreske prijave PPDG-3 R u delu ostvarenog kapitalnog dobitka ili gubitka po osnovu prenosa digitalne imovine. Pravilnikom o obrascima p...

Pročitaj više

#2 Definisati jasne kriterijume uspeha projekata u programima podrške inovativnim klasterima

Broj glasova: 3

01.11.2021

Formiranje klastera u EU doprinelo je rastu industrijske proizvodnje, razvoju novih industrija, razvoja sektora MSP, povećanom izvozu, razvoju tradicionalno nerazijenih regiona, razvoja poslovne saradnje kao i razvoju poslovne integracije uopšte.

Iako u razvijenim zemljama klasteri igraju ključnu ulogu u jačanju saradnje i pove...

Pročitaj više

#1 Uvođenje poreskog kredita za poslovne anđele

Broj glasova: 3

01.11.2021

Nacrtom zakona o inovacionoj delatnosti koji je do nedavno bio na javnoj raspravi, po prvi put se uvode poslovni anđeli u srpsko zakonodavstvo, što je važan korak za povećanje broja anđela koji bi ulagali u srpske startape. Ipak, osim načelnog prepoznavanja, nisu predviđene nikakve stimulacije ili olakšice da bi se ovi pojedi...

Pročitaj više

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech