Prijava za osnivanje privrednog društva isključivo u elektronskoj formi od 17. maja 2023. godine

Ministarstvo privrede podseća građane Republike Srbije da se prijava za osnivanje privrednog društva, koja se upućuje Agenciji za privredne registre (APR), od 17. maja podnosi isključivo u elektronskom obliku.

U skladu sa izmenama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre iz 2021. godine, koje je iniciralo Ministarstvo privrede, APR je u obavezi da prijave za osnivanje privrednog društva prihvata isključivo u elektronskoj formi, što je u skladu i sa konceptom e- Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede.

Ovo praktično znači da više neće postojati mogućnost da se Agenciji za privredne registre prijava za osnivanje privrednog društva podnese u papirnoj formi.

Na ovaj način stvaraju se uslovi za smanjenje troškova i vremena za osnivanje društva, unapređuje i proširuje nivo usluga za građane, smanjuje vreme obrade zahteva od strane Agencije za privredne registre što doprinosi većoj efikasnosti.

Tekst je preuzet sa zvaničnog sajta Ministarstva privrede: https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/od-18-maja-2023-godine-prijava-za-osnivanje-privrednog-drustva-iskljucivo-u-elektronskoj-formi 

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech