Siva knjiga inovacija – 45 preporuka za razvoj inovativnog i visokotehnološkog preduzetništva u Srbiji

Stvaranje uslova za saradnju nauke i privrede kroz stipendirane doktorate, pojednostavljenje uvoza neregistrovanih medicinskih sredstava za potrebe istraživanja i razvoja i omogućavanje skladištenja podataka lokalnih samouprava u klaudu tri su ključne preporuke najnovijeg izdanja NALED-ove Sive knjige inovacija za 2024. Reč je o specijalizovanoj publikaciji koja nadležnim institucijama nudi jasne smernice i predloge rešenja za administrativne prepreke na koje nailaze inovatori u cilju jačanja domaćeg inovacionog sistema.  

- Ovo drugo izdanje donosi nam 45 konkretnih preporuka, od čega 12 novih, za izmenu čak 52 propisa, koje treba da dovedu do unapređenja uslova poslovanja inovatora. Ključne ideje za izradu preporuka prikupljene su kroz konsultacije sa startapima, istraživačima, predstavnicima akademske zajednice i sektorskih udruženja – izjavio je Dušan Vasiljević, direktor Odeljenja za konkurentnost i investicije u NALED-u.  

Prema njegovim rečima, misija Sive knjige inovacija jeste i da kroz jasno definisane smernice za prevazilaženje izazova doprinese našem još boljem plasmanu na Globalnom indeksu inovativnosti, na kojem je Srbija ove godine napravila iskorak za dve pozicije napred, zauzevši 53. mesto od ukupno 132 zemlje. 

Od 60 preporuka iz prvog izdanja Sive knjige inovacija, koje je objavljeno u aprilu 2022, rešeno je ukupno devet, dok je kod još šest evidentiran napredak u procesu rešavanja. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija pokazalo se kao najotvorenije za potrebe inovatora, sa tri u potpunosti,  dve delimično rešene i jednom preporukom gde je prepoznat napredak u procesu.  

- Pravilnikom o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema bliže je definisano ko su startapi, a ko biznis anđeli, i određeni su uslovi za njihov upis u Registar. Takođe, precizirano je da i udruženja mogu steći status pružalaca usluga inovatorima, a Etičkim smernicama  učinjen je važan korak ka uređenju sve aktuelnijeg pitanja odgovorne upotrebe veštačke inteligencije. Organizovana je i obuka za javne službenike na temu Partnerstva za inovacije, a Ministarstvo je započelo i rad na izradi portala za povezivanje nauke, privrede i države – objasnio je Vasiljević. 

Na drugom mestu je Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je  omogućilo testiranje autonomnih vozila na putevima, kao i uredilo korišćenje električnih trotineta, dok treće mesto pripada Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje je olakšalo postavljanje punionica za električna i hibridna vozila na javnim putevima, i propisalo da se planskim dokumentima ne mogu uvoditi arbitrarna ograničenja na nivou lokalnih samouprava za postavljanje radio-baznih stanica mobilne telefonije. 

- NALED, koji je 2023. obeležio kao godinu inovacija, će aktivno raditi na zagovaranju svih preporuka, i pružati podršku nadležnim institucijama u njihovom sprovođenju i monitoringu, počevši od prvog dana objavljivanja Sive knjige inovacija – zaključio je Vasiljević i najavio produžetak saradnje sa kompanijom Filip Moris koja će i u naredne tri godine nastaviti da podržava inovatore u Srbiji. 

Siva knjiga inovacija je nastala u okviru programa StarTech, koji je u celosti finansiran od strane jedne privatne kompanije – Filip Moris. Trogodišnji program ima za cilj transformaciju tradicionalne ekonomije u digitalnu i visokotehnološku, kroz direktnu finansijsku i stručnu podršku malim i srednjim preduzećima, rad na unapređenju uslova za primenu inovacija i promociju inovatora i Srbije kao investicione destinacije. 

Preuzmite: Siva knjiga inovacija 2.0

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech